OBJEV SVÉ TALENTY A JDI DO SVĚTA! aneb objev sám sebe a vyber si střední školu

Sebepoznávací a kariérní workshop pro dospívající ve věku 12 -16 let

Tento workshop pomůže dospívajícím pochopit, jaké jsou jejich talenty a jak je možné je v životě začít využívat. Během čtyř hodin se zaměří sami na sebe, pochopí svou jedinečnost, identifikují si schopnosti, talenty a oblasti zájmu. Pokud člověk propojí své talenty s tím, co ho baví, v čem se cítí dobře a co mu dává smysl, nalezne zákonitě oblast zájmu, ve které bude úspěšný. Dospívající se navíc naučí hledat odpovědi v sobě a posílit vlastní rozhodování. Získají motivaci k seberozvoji a budou vědět, proč ve svém životě dělají to, co dělají.

Stručná anotace a cíle workshopu

  • Workshop vybízí k hlubšímu zamyšlení a hledání odpovědí na otázky: Kdo jsem? Kým se chci stát? Vím vůbec, co chci? Kde to mám hledat? Zamyšlení se nad tím, co mě baví a čemu bych se chtěl ve svém životě věnovat.
  • První část workshopu se věnuje teoretickým znalostem v oblasti sebepoznání – hledání pravého JÁ, své autentičnosti a výjimečnosti, energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat, význam vzdělávání a jeho podstata vs. budoucí trh práce, podstata osobního poslání, mentální odolnost. Seznámení se s konceptem mindfulness a jeho významem v každodenním životě
  • Druhá část workshopu se věnuje praktickému zmapování kariérních předpokladů - rozbor silných stránek dle metodiky Gallup, test 16 personalities, prožitkové metody ke zmapování oblastí zájmu.
  • Na závěr workshopu se společně zamyslíme nad tím, jak naložit se získanými poznatky o sobě v kontextu uplatnitelnosti na trhu práce.

Co neslibujeme:

  • Oprava dítěte: Neprovádíme "opravy" dětí. Naším cílem není měnit dítě, ale pomoci mu lépe porozumět a objevit jeho silným stránkám a schopnostem.
  • 100% rozhodnutí o škole: Neslibujeme, že přesně určíme, na kterou školu má dítě jít. Často se stává, že ideální střední škola neexistuje, a je třeba si dát časový odstup a udělat kompromis. Dospívající však bude vědět, že na svých silných stránkách může pracovat i mimo školu.
  • Shoda s představami rodičů: Podporujeme rozhodnutí dítěte a negarantujeme, že jeho rozhodnutí bude korespondovat s představami rodičů.

Workshop obsahuje dopolední blok v časové dotaci 4 hodin, tištěný průvodcovský deník – materiál na rozvoj talentů a integraci do života, drobné občerstvení.

Kapacita workshopu je maximálně 10 účastníků.

Cena 2 900 Kč za workshop.

ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP, BENÁTKY NAD JIZEROU:

https://moyo.isportsystem.cz/admin/index.php?page=main-view&par=1

Vypsané termíny

27.7.2024 9 - 13 hod.

25.8. 2024 9- 13 hod.

15.9. 2024 9 - 13 hod.

13.10. 2024 9-13 hod.

10.11. 2024 9-13 hod.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!