KDO JSEM, CO CHCI A KAM SMĚŘUJI? 

Sebepoznávací a kariérní program pro studenty 8. a 9. tříd základních škol

ROČNÍ INTENZIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLY

Cílem tohoto prožitkového programu je zprostředkovat studentům hluboké uvědomění, že život je cesta a každý z nás je tvůrcem svého příběhu. Uvědomění si vlastní originality, hodnoty, důležitosti a oproti tomu odpovědnosti k sobě, okolí a naší planetě. Vytváříme studentům bezpečné prostředí, aby se mohli zamyslet sami nad sebou a nad fungováním světa jako takovým. Aby si uvědomili, co jim dává smysl a co nikoliv. Aby si začali klást otázky kdo jsou, proč tady jsou a co chtějí. 

Proč je něco takového vůbec důležité? 

Světová zdravotnická organizace (WHO) a  Národní ústav duševního zdraví (NIMH) uvádí, že více než 320 milionů lidí na celém světě trpí depresivní poruchou, celosvětově se jedná o hlavní příčinu invalidity a jednu z nejrychleji rostoucích duševních nemocí. Asi třetině těchto pacientů – 100 milionům lidí – nepomáhají stávající terapie a trpí depresí rezistentní na standardní léčbu. Až 30 % z nich se kvůli tomu alespoň jednou za život pokusí o sebevraždu. V České republice trpí depresí podle různých zdrojů zhruba 10-20 % populace, což může představovat až dva miliony lidí. Přesné statistiky je však obtížné získat, protože mnoho lidí s depresí se neohlásí k lékaři a nevyhledává profesionální pomoc. Mnoho případů depresí zůstává nedetekovaných a neléčených, což může mít negativní dopad na fyzické a duševní zdraví jednotlivce, jakož i na společnost jako celek.

Je čas začít mladou generaci informovat o tom, že to hlavní na čem záleží, jsou oni sami. Člověk, který zná sám sebe, zvládá lépe životní výzvy, lépe odolává návykovým látkám, počítačovým hrám, sociálním sítím a má šanci žít kvalitnější a spokojenější život. A nás toto téma zajímá, proto jsme se v této oblasti začaly angažovat. A tak vznikl intenzivní program pro školy!

Intenzivní program pro školy je zaměřený na studenty 8. a 9. tříd. S programem se začíná již v osmé třídě a plynule dospívající provází do dalšího ročníku. Obsahuje 4 workshopy po třech vyučovacích hodinách. Ideální rozložení jednotlivých workshopů je v intervalu 3 až 4 měsíců s tím, že zahajovací měsíc by měl být březen/duben. 


Stručná anotace jednotlivých workshopů:

ZAHAJOVACÍ (březen/duben 8.třída) – Osobní životní filozofie, hodnoty, emoce a mindfulness

 • Tento workshop je zaměřen na hlubší pohled do naší životní filozofie, hodnot a emočního projevu.

  Účastníci budou povzbuzeni k sebereflexi a aktivnímu zkoumání svého vnitřního světa, s cílem lépe

  porozumět sobě samým.

 POKRAČUJÍCÍ (červen, 8. třída) – Identifikace vlastní originality, talentů a schopností

 • Tento následný workshop navazuje na předchozí setkání a zaměřuje se na prohlubování introspekce

  a podporu psychické pohody účastníků.

POKRAČUJÍCÍ II (září/říjen, 9. třída) - Výběr školy/povolání

 • Tento workshop se hlouběji zabývá procesem výběru školy a povolání v kontextu osobního rozvoje.

  Poskytne účastníkům prostor pro reflexi a analytický přístup k vlastnímu směřování ve výběru školy a

  povolání. Interaktivní diskuse a praktické aktivity podpoří proces rozhodování a podnítí účastníky k

  uvědomělému výběru své budoucí cesty.

ZÁVĚREČNÝ (leden/únor, 9. třída) – Integrace a sdílení

 • Závěrečný workshop je zaměřen na integraci všech předchozích témat do reálného života účastníků.


Pro rok 2024/2025 poptáváme školy, které tato nabídka opravdu láká, mají zájem být součástí změny a chtějí vidět reálné výsledky. Je pro nás důležité, aby se jednalo o příležitost pro obě strany. 

Chcete být součástí výběru škol do našeho pilotního programu? Ozvěte se nám, zodpovíme vaše otázky a představíme detaily programu.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!